השיתוק
חלמתי חלום-אני ות' והשבלול בדשא, שיתרחק כדי שנוכל לדבר,מבקשת סליחה,כבר לא אוכלת עם אנשים-מחלת השיתוק,אני רוצה לסלוח לך אבל אני לא מסוגל(מלא בכוונה),מתחילה לקשקש,השמינה סנטר כפול,אנחנו הולכים,אח"כ מדברת עם השבלול ואני שואל אותו מה היא אמרה, היא כבר פחות מתקלחת בגלל השיתוק.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי