ילדי העתיד
חלמתי שהילדים רבים. היא מושכת לו בפאות והוא מושך לה בצמות, ואני קושר להם ואומר: אני קורא לסוגר המעגלים, המחליף של חוליארץ. אתם מרגלים! לא הבנתם מבראשית, שהאח הקטן תמיד מנצח את האח הגדול? זו הטעות של המודיעין העליון של הקב"ה, ולכן אנחנו ננצח אותם! והילדים בורחים. מספיק להזכיר את סוגר, הקמבץ של האדמור החדש. כל הילדים שמעו על התוכניות החדשות. ואשתי אומרת לי בלילה: אנחנו עוד נתגעגע לחולי. ואני אומר לה: ששש. והלשכה של סוגר המעגלים שולחת ברשת הפנימית זימונים עבור כל הילדים, בעקבות השינוי התיאולוגי שמתכנן האדמו"ר החדש, לקראת יום הכיפורים. ומתוכננים שינויים פנימיים מרחיקי לכת. וכל הזמן שומעים שסגרו עוד ועוד מעגלים. ומכינים את השטח, וקוראים לזה הפתעת יום הכיפורים.
← הוצאה לחושך
חלום אקראי