שואה
חלמתי שהשואה לא קרתה. ויש
← הוצאה לחושך
חלום אקראי