תרבות מתה
חלמתי שאין סיכוי. היהדות הגיעה למצב כזה שאין סיכוי. וירדתי לחצר וראיתי את הילדים, וידעתי שהם כולם ימותו. ופתאום הייתי מאושר. וראיתי את החתולים בפח, הם יחיו אחרינו. כדאי להשקיע בחתולים, והלכתי להביא את התפילין. וכאב הראש היה חזק מאוד, וידעתי שזה רק ההתחלה. מה קרה, זו פעם ראשונה שתרבות מתה?
← הוצאה לחושך
חלום אקראי